Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Maahantulolupa-asiat - Suomen suurlähetystö, Tel Aviv : Palvelut : Maahantuloluvat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tel Aviv

Embassy of Finland
P.O. Box 9101, 6109002 Tel Aviv, Israel
Puh. +972-3-745 6600
E-mail: sanomat.tel@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maahantulolupa-asiat

Viisumi

Viisumilla tarkoitetaan maahantulolupaa, joka myönnetään lyhytaikaista ja tilapäistä oleskelua varten. Viisumilla ei saa tehdä ansiotyötä. Viisumi oikeuttaa sen voimassaolon, kuitenkin enintään 90 päivän, pituiseen oleskeluun yhtäjaksoisesti tai useammissa jaksoissa 6 kuukauden aikana Schengen-alueella edellyttäen, että muut maahantulolle asetetut ehdot täyttyvät. Viisumi voi oikeuttaa yhteen, kahteen tai useampaan alueelle saapumiseen.

Schengen-alueeseen kuuluvat valtiot:  Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.

Euroopan Unionin kansalaiset voivat saapua Suomeen ja oleskella Suomessa rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan korkeintaan kolme kuukautta.

Viisumivelvollisen maan kansalaisella tulee aina olla viisumi saapuessaan Schengen-alueelle. Luettelo viisumivelvoitteisista maista Suomeen.

Viisumin hakuperusteet

Viisumia tulee hakea matkan pääkohdemaan edustustosta tai sen edustajalta, siinä maassa, jossa henkilö asuu tai laillisesti oleskelee tai joka on lähimpänä henkilön asuinmaata, silloin kun maasta puuttuu Suomen edustusto. Jos suunniteltu matka kohdistuu ainoastaan Suomeen, viisumia tulee hakea Suomen tai Suomea edustavan maan edustustosta. Jos matkalla ei ole yhtä pääkohdetta, tulee viisumia hakea sen Schengen-maan edustustosta, jonka ulkorajan kautta hakija aikoo ensiksi saapua jäsenvaltioiden alueelle.

Viisumihakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen matkaa. Hakemuksen käsittely saattaa tapauksesta riippuen kestää päivästä muutamaan viikkoon. Viisumihakemus jätetään henkilökohtaisesti suurlähetystöön asiakaspalveluaikana. Erillistä ajanvarausta ei tarvita. Viisumihakemuksen voi jättää aikaisintaan kolme kuukautta ennen suunniteltua matkaa. Maksu peritään hakemusta jätettäessä. Käsittelymaksu suoritetaan käteisellä Israelin shekeleissä kulloinkin voimassa olevan ulkoasiainministeriön tilikurssin mukaisesti.

Maksua ei peritä viisuminhakijoilta, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä:

 • alle 6-vuotiaat lapset
 • koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa matkalle
 • tieteellistä tutkimusta varten matkustavat tutkijat
 • voittoa tavoittelemattomien järjestöjen 25-vuotiaat ja sitä nuoremmat edustajat, jotka osallistuvat voittoa tavoittelemattomien järjestöjen järjestämiin seminaareihin, konferensseihin tai urheilu-, kulttuuri- tai koulutustapahtumiin
 • EU/ETA -kansalaisen perheenjäsen saa viisumin maksutta ja on vapautettu velvolllisuudesta esittää matkustajavakuutus. On kuitenkin suositeltavaa, että matkailijalla on voimassa oleva matkustajavakuutus.

Yleiset vaatimukset viisuminhakijoille

 • Hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti edustustoon.
 • Schengen-viisumihakemuslomake huolellisesti täytettynä, päivättynä ja hakijan itsensä allekirjoittamana. Lomake saatavilla myös suurlähetystöstä. Lomake on maksuton.
 • Yksi värillinen passivalokuva (max. 6 kk vanha, kuvan koko 36x47mm, kasvojen mittasuhteet 32x36mm, vaalea tausta). Tarkat valokuvaohjeet löytyvät Poliisin verkkosivuilta www.poliisi.fi.
 • Viisumimaksu.
 • Voimassa oleva matkustusasiakirja (voimassa vähintään 3 kk matkan päättymisen jälkeen).
 • Voimassa oleva Israelin oleskelulupa (voimassa vähintään 3 kk matkan päättymisen jälkeen) mikäli hakija Israelissa oleskeleva viisumivelvollinen muun maan kansalainen.
 • Lentovaraus (ei maksettu lentolippu), maksettu edestakainen lentolippu esitetään vasta myönnettyä viisumia noudettaessa.
 • Selvitys hakijan toimeentulosta matkan aikana.
 • Matkavakuutus, jonka oltava voimassa koko matkan ajan Schengen-alueella ja joka kattaa äkillisestä sairastumisesta ja tapaturmasta aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien potilaan kotiinkuljetuksen (sekä kotiuttamiskustannukset kuolemantapauksen sattuessa) aina € 30 000 saakka. Matkavakuutusta ei tarvitse esittää hakemusta jätettäessä, vaan se tulee esittää vasta myönnettyä viisumia noudettaessa.

Vaadittavat lisäliitteet viisumikategorioittain

Yksityisvierailu

 • Vapaamuotoinen kutsukirje, josta tulee käydä ilmi kutsujan ja kutsuttavan tiedot (nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero), matkan tarkoitus, kesto ja ajankohta, selvitys majoituksesta osoitteineen sekä selvitys kutsujan ja kutsuttavan välisestä suhteesta. Kutsukirje tulee olla allekirjoitettu ja päivätty.
 • Selvitys hakijan toimeentulosta matkan aikana ja siitä kuka vastaa matkan kuluista.
 • Muut liiteasiakirjat tarvittaessa (esim. todistus työstä, opiskelusta, varallisuudesta).

Turismi

 • Matkasuunnitelma.
 • Hotellivaraukset.
 • Todistus työstä/opiskelusta ja lomaoikeudesta.
 • Todistus hakijan varallisuudesta (pankin tiliote viimeisen 3 kk ajalta).

Liikematka/konferenssi

 • Alkuperäinen kutsukirje yritykseltä/organisaatiolta. Kutsukirjeestä tulee käydä ilmi yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), matkan tarkoitus ja ajankohta.
 • Lähettävän yrityksen/organisaation vahvistus matkasta ja sen tarkoituksesta.
 • Edustusto voi tarvittaessa pyytää muita lisäselvityksiä (esim. yritysrekisteriote/kaupparekisteriote, todistus varallisuudesta).

EU/ETA-kansalaisen perheenjäsenet

saavat viisumin maksutta ja ovat vapautettuja velvollisuudesta esittää matkavakuutus. On kuitenkin suositeltavaa, että matkailijalla on voimassa oleva matkavakuutus. Ulkomaalaislain mukaan perheenjäseniksi katsotaan:

 • Suomessa asuvan EU/ETA -kansalaisen aviopuoliso.
 • Alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja Suomessa asuva EU/ETA-kansalainen on.
 • Jos Suomessa asuva henkilö on alaikäinen lapsi, perheenjäsen on hänen huoltajansa (todistus huoltajuudesta).
 • Samaa sukupuolta oleva henkilö, jos parisuhde on kansallisesti rekisteröity.

VIS

EU:n yhteinen viisumitietojärjestelmä VIS otettiin käyttöön Suomen Tel Avivin suurlähetystössä ja Ramallahin yhteystoimistossa 10.5.2012. Tästä lähtien kaikilta viisuminhakijoilta otetaan sormenjäljet. Lisätietoja VIS:stä löytyy englanninkielisiltä sivuiltamme.

Oleskeluluvat 

Lisätietoa oleskeluluvista löytyy maahanmuuttoviraston  ja työministeriön sivuilta sekä edustuston verkkosivuilta kohdasta Oleskeluvat.

 

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 5.2.2019


© Suomen suurlähetystö, Tel Aviv | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot