Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Rajat ylittävää yhteistyötä ja yrittäjäkasvatusta Jerusalemissa MEET-ohjelmalla - Suomen suurlähetystö, Tel Aviv : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Tel Aviv

Embassy of Finland
P.O. Box 9101, 6109002 Tel Aviv, Israel
Puh. +972-3-745 6600
E-mail: sanomat.tel@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 5.9.2017

Rajat ylittävää yhteistyötä ja yrittäjäkasvatusta Jerusalemissa MEET-ohjelmalla

MEET (Middle East Entrepreneurs of Tomorrow) on lahjakkaille israelilais- ja palestiinalaisnuorille suunnattu opinto-ohjelma, jonka tarkoituksena on rikkoa ennakkokäsityksiä vastapuolesta ja saada nuoret ymmärtämään toisiaan. Suomi on myöntänyt ohjelmalle kehitysaputukea kahden viime vuoden ajan.

Kuva Rasmus Salminen

Kolmivuotinen opinto-ohjelma on suunnattu 14–17-vuotiaille israelilais- ja palestiinalaisnuorille. Ohjelmassa nuoret toimivat yhdessä oppimisen, keskusteluiden, erilaisten ryhmätöiden ja harjoitusten avulla. Opinnot keskittyvät erityisesti yrittäjyystietoisuutta, tietokonetaitoja ja kielitaitoa kehittäviin projekteihin.

Suomen Tel Avivin -suurlähetystö kävi tapaamassa ohjelmaan osallistuvia nuoria Jerusalemissa 1. elokuuta, sillä ohjelma on yksi suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahan saajakohteista. Kyseiset määrärahat, eli suurlähetystön arkikielessä tuttavallisemmin PYM-määrärahat, ovat suunnattu israelilaisille järjestöille, joiden hankkeet tukevat palestiinalaisia. Suomi on myöntänyt kehitysaputukea MEET-projektille kahden viime vuoden ajan.

Opetus tapahtuu englanniksi ja suurin osa opetushenkilökunnasta on äidinkieleltään englannin puhujia. Oli ilahduttavaa huomata, kuinka israelilaiset ja palestiinalaisnuoret kommunikoivat keskenään sujuvalla englannilla ja miten MEET on luonut nuorten välille vahvan siteen taustasta riippumatta. Nuoret ovat kuin yhtä suurta perhettä, joka ei tunne rajoja.

Ohjelmaan haki lähes tuhat nuorta

Opinto-ohjelma on kasvattanut suosiotaan, sillä siihen haki viime vuonna lähes tuhat nuorta. Vuosittain ohjelmaan valitaan pääsykokeiden perusteella kahdeksankymmentä opiskelijaa. Opiskelijavalinnassa noudatetaan tasapuolista sukupuolijakaumaa. Sama sääntö pätee myös huomioidessa opiskelijan taustaa. Israelilaisia ja palestiinalaisia on yhtä paljon.

Kuva: Rasmus Salminen
MEET-projektin nuoria Suomen Tel Avivin -suurlähetystön henkilökunnan ja projektin ohjaajien seurassa
MEET-projektin nuoria Suomen Tel Avivin -suurlähetystön henkilökunnan ja projektin ohjaajien seurassa

Kolmantena opiskeluvuonna nuoret toteuttavat niin sanottuna ”päättökokeena” ryhmätyöprojektin. Pääsimme tutustumaan oppilaiden ryhmätyöprojekteihin lähietäisyydeltä. Ryhmä, johon itse tutustuin, työsti kolmikielistä tietokoneohjelmaa nimeltä Volunpeer. Sen tarkoituksena on auttaa nuoria lukiolaisia löytämään taksvärkkipaikkoja, sillä Israelissa pakollinen taksvärkkityöskentely kuuluu osaksi lukio-opintoja.

Kuva: Rasmus Salminen
Volunpeer on tietokoneohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa lukiolaisia löytämään taksvärkkipaikka
Volunpeer on tietokoneohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa lukiolaisia löytämään taksvärkkipaikka

Työkaluja konfliktin käsittelyyn

Pääsimme myös kuulemaan kahden entisen MEET–opiskelijan henkilökohtaisia kokemuksia opinto-ohjelmasta. Israelilainen 21-vuotias Bakra kertoi meille, että hän kiinnostui alun perin ohjelmasta tietokoneharrastuksen pohjalta. Bakra korosti, että ohjelma on tarjonnut hänelle työkaluja käsitellä Israelin ja Palestiinan välistä konfliktia. Tämä auttoi vahvistamaan oman mielipiteen muodostumista.

Toinen tapaamistamme entisistä opiskelijoista oli palestiinalaistaustainen Rawan, jonka äiti on kristitty ja isä muslimi. Rawan jakoi avoimesti omia kokemuksiaan ja alleviivasi MEETin merkitystä oman mielipiteen muodostumisessa. Rawan seisoo vahvasti omien mielipiteidensä takana ja näkee nyt israelilaiset ja palestiinalaiset tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä.

Asepalveluksen juuri päättänyt Bakra kertoi, kuinka armeija oli monessa mielessä haastava ympäristö sotilastovereiden hyvin erilaisten ajatusmaailmojen vuoksi. Bakra puolusti tästä huolimatta vahvasti omia mielipiteitään armeijan aikana. Armeijatovereiden oli välillä vaikea ymmärtää Bakran yhdenvertaista suhtautumista palestiinalaisiin.

Molemmat nuoret alleviivasivat, että MEET avasi heidän silmänsä ja auttoi ymmärtämään myös vastapuolen tuntemuksia. Tällä hetkellä nuoret toimivat vapaaehtoisina alumniohjelman parissa. Tätä voidaan pitää oivana esimerkkinä ohjelman onnistumisesta. Molemmat nuoret kokivat ohjelman merkityksen ja sanoman niin merkittävänä, että hakeutuivat töihin sen pariin.

Kuva: Rasmus Salminen
MEET-projektin nuoria työn touhussa
MEET-projektin nuoria työn touhussa

Kuten Bakra ja Rawan kertoivat, monet ohjelman nuorista eivät ole ennen MEET–opintoja olleet tekemisissä vastapuolen nuorien kanssa, vaikka ovat asuneet kivenheiton päässä toisistaan. Nykyään he kohtaavat niin uudet israelilaiset kuin palestiinalaiset avoimella ja ennakkoluulottomalla mielellä. Tämä on se ydinviesti, jonka niin Bakra ja Rawan kuin muutkin ohjelman nuoret haluavat välittää eteenpäin.

MEET on syvään juurtuneita ennakkoluuloja hälventävä koulutusprojekti, joka auttaa avaamaan oppilaiden silmät ja kohtaamaan vastapuolen nuoret tasa-arvoisina yksilöinä. Se toimii samalla loistavana alkuna nuorten työuralle ja monet yritykset ja työnantajat pitävät MEET–kokonaisuutta etuna ansioluettelossa.

Kuva: Etai Freedman
Ryhmäkuvassa Suomen Tel Avivin -suurlähetystön henkilökuntaa. Edustuston kakkonen Niina Nykänen, kulttuuri- ja opetusvastaava Susanne Millner ja korkeakouluharjoittelija Rasmus Salminen iloitsevat onnistuneesta vierailusta Jerusalemissa
Ryhmäkuvassa Suomen Tel Avivin -suurlähetystön henkilökuntaa. Edustuston kakkonen Niina Nykänen, kulttuuri- ja opetusvastaava Susanne Millner ja korkeakouluharjoittelija Rasmus Salminen iloitsevat onnistuneesta vierailusta Jerusalemissa
Tulosta

Päivitetty 10.10.2017


© Suomen suurlähetystö, Tel Aviv | Tietoa palvelusta | Yhteystiedot