Om du bor i ett land med osäker postgång ska du bedöma huruvida brevröstning fungerar.